wiklandsbacke-vy1

Exceptionellt läge – nära hav och by

Vy22-liten

"Wiklands backe” är exceptionellt beläget bara 200 meter från stranden och havet. Tomterna ligger i en vacker sluttning med en anslående utsikt över både hav och Kiviks hamn och fiskeläge. Nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är 16 meter. Utsikten från varje tomt är därför unik. 

"Wiklands backe" ligger i Kiviks norra del. Det är en del av Kivik där det är lugnt och fridfullt samtidigt som den äldre bykärnan med hamn, kaféer, restauranger, fiskaffär, grönsaksmarknad, bank och livsmedelsaffär finns på behagligt gångavstånd.

kivik

 Större städer i närheten är Simrishamn (20 km), Ystad (50 km) Kristiandstad (50 km), Malmö (100 km) och Köpenhamn (130 km).

 

Variationsmöjligheteer - välj mellan 5 hustyper och 11 tomter 

Wiklands backe erbjuder 5 olika hustyper på 11 tomter. Två medelstora - WB #01 och WB #02 -  på 140 kvm respektive 170 kvm (BOA 160 kvm och biyta 10 kvm) + större WB #03 och WB#04 för dig med stor familj eller med drömmar om att flytta ner till Österlen en större del av året. WB#03 har en boyta på 214 kvm och biyta på 51 kvm. WB#04 - som är en vidareutveckling av WB#01 - en boyta på 158 kvm och biyta på 80 kvm.  

I dagarna håller vi även att ta fram ett mindre hus WB#05 på ca 100kvm för dig som är ute efter ett mera traditionellt sommarhus och som därför inte vill investera alltför mycket i ditt boende

De 5 främre tomterna kan enbart bebyggas med WB #01 alternativt WB #05. Vad gäller de 3 bakre tomterna går det att välja mellan WB #02, WB #03 och WB#04.WB#01 0ch WB#05 är anpassad för en plan yta övriga för en sluttande tomt.

 

 

Prislista

Tomtkarta med fastighetsbeteckningar

 

illustration-landskap

 

Vår filosofi - kvalitet och hållbarhet

Vi som ligger bakom “Wiklands backe” heter Theresa och Fredrik. Österlen ligger med sin natur, människor och specifika bebyggelse oss varmt om hjärtat och vi har tillbringat de senaste 20 åren som sommarboende i Kivik  Vår förhoppning är att med ”Wiklands backe” skapa ett boende som kommer att upplevas lika tilldragande om 100 år som det gör idag - ett boende som berikar Kivik och fiskelägets idag charmfulla äldre bebyggelse

Kvalitet har varit ett nyckelord i utvecklandet av "Wiklands backe". Kvalitet har för oss inkluderat både husens funktionella aspekter som deras arkitetoniskt uttryck. De ska med andra ord kännas bra både att vara i och att se på. Hållbarhet har varit ett annat viktig ledord och husen är framtagna med tanke på såväl energikonsumtion som miljö. 

Vi hoppas med “Wiklands backe” skapa ett område som vi, våra barn och förhoppningsvis också våra barnbarn kommer att känna sig stolta över. Och självfallet också ett område som Kiiviksborna och de som väljer att bo där känner sig stolta över och tar till sina hjärtan. 

 

Arkitekt Thomas Sandell

thomas sandell-thmbI en vacker sluttning i Kivik har vi skapat ett boende för 11 familjer där vi tagit fasta på den skala och materialitet som redan finns etablerad i Kivik.

Husvolymer som med sina tydliga sadeltak och materialval bryter ned skalan och gör den så anpassad till det gamla fiskesamhället som vi vill.

Tegel, zink och trä i olika ytbehandlingar och färger tillsammans med en omsorgsfull markbehandling ger ett intryck av en samtida arkitektur med tydliga referenser till den lokala bebyggelsehistorien.

Jag är mycket glad att få möjlighet att arbeta med detta projekt!"

 

Husen är ritade av Thomas Sandell på Sandellsandberg - en av Sveriges främste arkitekter och formgivare med en rad internationella samarbeten bakom sig. Han har med Wiklands backe återigen visat på sin unika förmåga att med respekt för såväl plats som tradition skapa något alltigenom nytt – något som harmonierar med den omgivande miljön samtidigt som det har sitt alldeles egna särpräglade uttryck.

 

Material valda med största omsorg

Materialen är valda med stor omsorg utifrån hållbarhet, skötsel och estetiska kvaliteter. Ett hus ska "kännas" bra och inte bara "se" bra ut. Materialen spelar med sina specifika och svårkommunicerbara kvaliteter större roll än vad man tror. Till fasaderna har vi valt handslaget platttegel från Petersens Tegl i kombination med en för "Wiklands backe" projektet specifikt framtagen laserad träpanel. Till taken har vi valt en kombination av tegel och Rheinzink.

 

material

 

För att skapa en känsla av småskalighet har Sandellsandberg tagit fram en materialpalett utifrån vilken det går att själv välja färg på tegel och fasad.

Ladda ner materialpalett

 

Miljö och hållbarhet

Bostäder och bostadsbyggande står för en stor del av utsläpp och miljöpåverkan. Det har därför kännts naturligt för oss att utveckla hus som tar hänsyn till detta. Husens konstruktion, uppvärmningsystem och fönster är valda för att minimera värmebortfall. Vitvaror håller högsta energiklass och samtliga kranar och toaletter är snålspolande. Trots att Boverket skärpt sina krav på energikonsumtion för nybyggnation ligger husens beräknade förbrukning under denna. För den som vill sänka energikonsumtionen ytterligare erbjuder vi ett alternativ med solfångare.

Vi har också i största möjliga mån valt material – trä, plast och målarfärger – med så liten miljöpåverkan som möjligt. Tegel är ett fasadmaterial som är på starkt återtåg. Det uppskattas inte bara för sina estetiska kvaliteter utan även för sina miljövänliga. Tegel har lång livslängd och återgår till naturen när det en gång väl kasseras. Det kräver inte något underhåll i form av ommålning vilket är gynnsamt för såväl miljön som den enskilde individens tid och pengar. 

Vår miljöpolicy hittar du som nedladdningsbar pdf på sidan “Praktisk information”

 

Många möjligheter att sätta din egen prägel

Husen på Wiklands backe säljs på ritning. Det innebär att du själv genom dina val har möjlighet att påverka husets utförande och byggkostnad.

Husets exteriör utformar du själv utifrån en materialpalett. Den består av fyra kulörer på tegel och tre färger på träpanelen. Du kan också välja om du vill ha samtliga huskroppar i tegel, trä eller en kombination av två. Har du specifika önskemål som kräver större anpassningar står Sandellsandberg till förfogande att hjälpa till med detta.

Vad gäller husets interiör finns en rad möjligheter att utforma denna efter eget tycke och smak. Vill du ta bort, flytta eller eventuellt ta bort en vägg har du möjlighet att göra så. Köks-och badrumsinredning står det dig också fritt att välja själv. För att underlätta processen har vi dock tagit fram två förslag - ett basalternativ och ett mer exklusivt. Det senare har utformats i samråd med Sandellsandberg. De har också hjälpt till med att ta fram en belysningsplan.

 

Den viktiga helheten

Utemiljön är ofta en aspekt som glöms bort i samband med husbygge och husköp. Den är dock nog så viktig för hur man upplever sitt boende framförallt om man har tänkt att spendera en stor del av sommarmånaderna där. Sittplatsers utformning och placering, val av växter och material  är av betydelse även här. Vi har därför tagit hjälp av Zetas - finsmakarens trädgård för att skapa en struktur i trädgården med hjälp av häckar, uteplatser och gångar. Vill du har ytterligare hjälp med val av träd, buskar och perenner hjälper de gärna till. s

Helheten omfattar även området som sådant - dvs hela "Wiklands backe". Kommunen har ansvarat för utformningen av de allmäna ytorna. Vi har dock engagerat oss i processen - både tids-och pengamässigt - för att säkerställa att val av material, lyktstolpar, etc harmonierar med det som husen förmedlar